نمایش نوار ابزار

کتاب طب و بهداشت در متون اسلامی

یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

موضوع بحث کتاب حاضر طب و بهداشت در متون اسلامی می باشد اما هدف از تحریر آن ، این نبوده که همه مطالب و مسائل مربوط به طب و بهداشت در یکجا گردآوری شود چرا که این امر تألیف کتاب قطوری را می طلبد و برای آن مجال وسیعی لازم است که برای نویسنده فراهم نبوده است . در واقع این کتاب که در تابستان سال  ۱۳۸۷ توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی کیا به طبع رسیده است ، تکمیل کننده مباحث کتاب دیگر ایشان به نام بهداشت در اسلام بوده است که در سالهای گذشته به چاپ رسیده بود .

دیدگاه ها