نمایش نوار ابزار

یاد ایام

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

در این قسمت می توانید برخی از تصاویر حضرت آیت الله حاج شیخ علی کیا را در گذر زمان مشاهده نمایید .

دیدگاه ها